ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน)
ชื่ออาจารย์ : นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,05:57  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,03:22  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,07:51  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเรียนการสอน project Approach กระทงน้อยลอยหรือจม
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,15:14  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,12:31  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,12:07  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2565,13:54  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเรียนการสอน project Approach กระทงน้อยลอยหรือจม
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,14:00  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเรียนการสอน project Approach กระทงน้อยลอยหรือจม
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,13:57  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : VDO กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ กระดาษแปลงร่าง
ชื่ออาจารย์ : นางชวิศา แรงเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,13:50  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..