ผู้บริหาร

นางสิริรัชย์ สิงหกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2021
ปรับปรุง 24/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 98900
Page Views 114257
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์
2 โรงเรียนบ้านม่วง เป๊าะ บึงบูรพ์ 045-689307
3 โรงเรียนบ้านค้อ เป๊าะ บึงบูรพ์
4 โรงเรียนบ้านหมากยาง เป๊าะ บึงบูรพ์
5 โรงเรียนบ้านโนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์
6 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) เป๊าะ บึงบูรพ์
7 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ เป๊าะ บึงบูรพ์
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู เป๊าะ บึงบูรพ์
9 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จิกสังข์ทอง ราษีไศล
10 โรงเรียนบ้านจิก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
11 โรงเรียนบ้านเชือก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
12 โรงเรียนบ้านมะฟัก จิกสังข์ทอง ราษีไศล
13 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ ดู่ ราษีไศล
14 โรงเรียนบ้านกอย ดู่ ราษีไศล
15 โรงเรียนบ้านครั่ง ดู่ ราษีไศล
16 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ดู่ ราษีไศล
17 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ดู่ ราษีไศล 045600201
18 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ด่าน ราษีไศล
19 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ด่าน ราษีไศล
20 โรงเรียนบ้านดงแดง ด่าน ราษีไศล
21 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ด่าน ราษีไศล
22 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) บัวหุ่ง ราษีไศล 045919460
23 โรงเรียนบ้านห้วย บัวหุ่ง ราษีไศล
24 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง บัวหุ่ง ราษีไศล
25 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น บัวหุ่ง ราษีไศล
26 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) บัวหุ่ง ราษีไศล
27 โรงเรียนบ้านหนองกก บัวหุ่ง ราษีไศล
28 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) สร้างปี่ ราษีไศล
29 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สร้างปี่ ราษีไศล
30 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สร้างปี่ ราษีไศล
31 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ สร้างปี่ ราษีไศล
32 โรงเรียนบ้านโก ส้มป่อย ราษีไศล 0-7257-6077
33 โรงเรียนบ้านท่า ส้มป่อย ราษีไศล
34 โรงเรียนบ้านบึงหมอก ส้มป่อย ราษีไศล 045-602221
35 โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) ส้มป่อย ราษีไศล 0-4591-3555, 0-4591-3556
36 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ส้มป่อย ราษีไศล
37 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล
38 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) หนองหมี ราษีไศล 045-200608
39 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ หนองหมี ราษีไศล
40 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ หนองหมี ราษีไศล 0-4566-0449
41 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม หนองหมี ราษีไศล
42 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น หนองอึ่ง ราษีไศล
43 โรงเรียนบ้านโกทา หนองอึ่ง ราษีไศล
44 โรงเรียนบ้านเปือยขาม หนองอึ่ง ราษีไศล
45 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า หนองอึ่ง ราษีไศล
46 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) หนองแค ราษีไศล
47 โรงเรียนบ้านมะยาง หนองแค ราษีไศล
48 โรงเรียนบ้านตัง หนองแค ราษีไศล
49 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม หนองแค ราษีไศล
50 โรงเรียนบ้านปลาขาว หนองแค ราษีไศล
51 โรงเรียนบ้านหนองแค หนองแค ราษีไศล
52 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย หว้านคำ ราษีไศล 0831477459
53 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) หว้านคำ ราษีไศล 0815793077
54 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง หว้านคำ ราษีไศล
55 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) เมืองคง ราษีไศล (045) 681201
56 โรงเรียนราษีไศล เมืองคง ราษีไศล
57 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล เมืองคง ราษีไศล
58 โรงเรียนบ้านบากเรือ เมืองคง ราษีไศล
59 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล
60 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม เมืองแคน ราษีไศล
61 โรงเรียนบ้านยาง เมืองแคน ราษีไศล 081-8785661
62 โรงเรียนบ้านไผ่ ไผ่ ราษีไศล
63 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ไผ่ ราษีไศล
64 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน ไผ่ ราษีไศล
65 โรงเรียนบ้านคูสระ ไผ่ ราษีไศล 0-4560-0332
66 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) กุง ศิลาลาด
67 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด กุง ศิลาลาด
68 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กุง ศิลาลาด
69 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) กุง ศิลาลาด
70 โรงเรียนบ้านกุงขาม กุง ศิลาลาด
71 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กุง ศิลาลาด
72 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น คลีกลิ้ง ศิลาลาด
73 โรงเรียนบ้านโพธิ์ คลีกลิ้ง ศิลาลาด
74 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ คลีกลิ้ง ศิลาลาด
75 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด คลีกลิ้ง ศิลาลาด
76 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร คลีกลิ้ง ศิลาลาด
77 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง คลีกลิ้ง ศิลาลาด
78 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก หนองบัวดง ศิลาลาด
79 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ หนองบัวดง ศิลาลาด
80 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) หนองบัวดง ศิลาลาด
81 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก หนองบัวดง ศิลาลาด
82 โรงเรียนบ้านโจดม่วง โจดม่วง ศิลาลาด
83 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
84 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
85 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
86 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
87 โรงเรียนบ้านบุยาว กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน
88 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน จานแสนไชย ห้วยทับทัน
89 โรงเรียนบ้านพงสิม จานแสนไชย ห้วยทับทัน
90 โรงเรียนบ้านพะวร จานแสนไชย ห้วยทับทัน
91 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน 045615622
92 โรงเรียนบ้านหว้า ปราสาท ห้วยทับทัน
93 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาท ห้วยทับทัน
94 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ปราสาท ห้วยทับทัน
95 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ปราสาท ห้วยทับทัน
96 โรงเรียนบ้านอีสร้อย ปราสาท ห้วยทับทัน
97 โรงเรียนบ้านขะยุง ปราสาท ห้วยทับทัน
98 โรงเรียนบ้านตาทอง ผักไหม ห้วยทับทัน
99 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ผักไหม ห้วยทับทัน
100 โรงเรียนบ้านกระเต็ล ผักไหม ห้วยทับทัน
101 โรงเรียนบ้านกระสังข์ ผักไหม ห้วยทับทัน 0898620891
102 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ผักไหม ห้วยทับทัน 0933854599
103 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
104 โรงเรียนบ้านหนองสิม ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
105 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
106 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
107 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองสิมใหญ่) ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
108 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง เมืองหลวง ห้วยทับทัน
109 โรงเรียนบ้านโทะ เมืองหลวง ห้วยทับทัน
110 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน เมืองหลวง ห้วยทับทัน
111 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น เมืองหลวง ห้วยทับทัน
112 โรงเรียนบ้านจังเอิน เมืองหลวง ห้วยทับทัน
113 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองหลวง ห้วยทับทัน
114 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กำแพง อุทุมพรพิสัย
115 โรงเรียนบ้านสระภู กำแพง อุทุมพรพิสัย
116 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา กำแพง อุทุมพรพิสัย
117 โรงเรียนเคียวนำ กำแพง อุทุมพรพิสัย 0-4563-8117
118 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กำแพง อุทุมพรพิสัย
119 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
120 โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
121 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
122 โรงเรียนบ้านกงพาน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย (045) 638235
123 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
124 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย
125 โรงเรียนบ้านหนองยาง ขะยูง อุทุมพรพิสัย
126 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ขะยูง อุทุมพรพิสัย
127 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) ขะยูง อุทุมพรพิสัย
128 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ขะยูง อุทุมพรพิสัย
129 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
130 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
131 โรงเรียนบ้านหนองลุง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
132 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาเกษ อุทุมพรพิสัย
133 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
134 โรงเรียนบ้านกุง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
135 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
136 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
137 โรงเรียนบ้านขวาว ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย
138 โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว อุทุมพรพิสัย
139 โรงเรียนบ้านพลับ ปะอาว อุทุมพรพิสัย
140 โรงเรียนบ้านปะหละ ปะอาว อุทุมพรพิสัย
141 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
142 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
143 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย
144 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
145 โรงเรียนอุทุมพรวิทยาบ้านกำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
146 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย
147 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 สำโรง อุทุมพรพิสัย
148 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา สำโรง อุทุมพรพิสัย
149 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย
150 โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา สำโรง อุทุมพรพิสัย
151 โรงเรียนเพิ่มพิทยา สำโรง อุทุมพรพิสัย
152 โรงเรียนบ้านยางเอือด สำโรง อุทุมพรพิสัย
153 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา สำโรง อุทุมพรพิสัย
154 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สำโรง อุทุมพรพิสัย
155 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
156 โรงเรียนบ้านหนองห้าง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
157 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
158 โรงเรียนบ้านพงพรต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
159 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
160 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
161 โรงเรียนบ้านนาโนน หนองไฮ อุทุมพรพิสัย
162 โรงเรียนบ้านหอย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
163 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
164 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย หัวช้าง อุทุมพรพิสัย
165 โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย 045-614978
166 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย
167 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อี่หล่ำ อุทุมพรพิสัย
168 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง แขม อุทุมพรพิสัย
169 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว แขม อุทุมพรพิสัย
170 โรงเรียนบ้านโนนสูง แขม อุทุมพรพิสัย
171 โรงเรียนบ้านอะลาง แข้ อุทุมพรพิสัย
172 โรงเรียนบ้านแข้ แข้ อุทุมพรพิสัย
173 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แข้ อุทุมพรพิสัย
174 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) แต้ อุทุมพรพิสัย 0-4569-1009
175 โรงเรียนบ้านโคก โคกจาน อุทุมพรพิสัย
176 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี โคกจาน อุทุมพรพิสัย
177 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
178 โรงเรียนบ้านโนนน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
179 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย
180 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
181 โรงเรียนบ้านสะเดา โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
182 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย
183 โรงเรียนบ้านตาโกน ตาโกน เมืองจันทร์
184 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ตาโกน เมืองจันทร์
185 โรงเรียนบ้านห่อง ตาโกน เมืองจันทร์
186 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย หนองใหญ่ เมืองจันทร์
187 โรงเรียนบ้านเขวา หนองใหญ่ เมืองจันทร์
188 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ หนองใหญ่ เมืองจันทร์
189 โรงเรียนบ้านปลาซิว หนองใหญ่ เมืองจันทร์
190 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
191 โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
192 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
193 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
194 โรงเรียนบ้านโคก เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
195 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
196 โรงเรียนบ้านทุ่ม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
197 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
198 โรงเรียนบ้านผือ ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
199 โรงเรียนบ้านหนองแปน ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ
200 โรงเรียนบ้านจาน หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
201 โรงเรียนบ้านหนองม้า หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
202 โรงเรียนบ้านโซงเลง หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ
203 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ 081-3891157
204 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ
205 โรงเรียนบ้านสามขา เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
206 โรงเรียนหนองผือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
207 โรงเรียนบ้านเสียว เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ 045615625
208 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
209 โรงเรียนไตรมิตร เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ
210 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
211 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
212 โรงเรียนบ้านหนองหงอก โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
213 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ
214 โรงเรียนบ้านโดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ