ปฐมวัย

นางชวิศา แรงเริง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 085- 7514852
อีเมล์ : varapon5924@gmail.com

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2