ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
## โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) นำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 (ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)...............(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,14:04   อ่าน 55 ครั้ง