ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มฯ
## กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ที่ 9 บัวหุ่งหนองอึ่ง โดยมี นายมนตรี ภูผาทอง ผอ.รร.บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง (ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ) เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร และครูฝ่ายวิชาการแต่ละโรงเรียนภายในกลุ่มฯ เพื่อหารือในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ  (ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี).............(คลิก ชมภาพกิจกรรม) ##
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,08:43   อ่าน 9 ครั้ง