ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
##  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ภายใต้การนำของ นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายการพัฒนา การบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) :  (ชุติกาญจน์ ประทุมเมฆ  รายงาน / เหมือนฝัน ทองมนต์  ภาพ).............(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,21:09   อ่าน 9 ครั้ง