ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีลอยกระทง ปี 2565
## โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) ภายใต้การนำของ นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง (ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี) โดยทั้งคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ช่วยกันจัดทำกระทงขึ้น จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)........(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
 
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,16:47   อ่าน 21 ครั้ง