ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA
## โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) นำโดย นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมกาประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1. นางสิริรัชย์ สิงหกุล ประธานกรรมการ (ผอ.โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)) 2. นายสมศักดิ์ โคตรเจริญ กรรมการ (ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง) 3. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ กรรมการ (ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านโกทา)  โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรอันดียิ่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)........(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:11   อ่าน 8 ครั้ง