ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย ครั้งที่ 2
## นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ครูชวิศา แรงเริง และครูกัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์ เข้าร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ครูต้นแบบบูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัย เมื่อ เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่องความรู้ ฐานรากสามมิติ (EF + Self + พัฒนาการ 4 ด้าน) และเข้าใจ เครื่องมือ EF Guideline เมื่อสามารถนำไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ ที่เป็น Active Learning แนะเสริมสร้างทักษะสมอง EF แก่เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมราษีนุสรณ์ โรงพยาบาลราษีไศล : (ชวิศา แรงเริง   กัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์  รายงาน /ภาพ) ........(คลิกชม ภาพกิจกรรม) ##
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,19:48   อ่าน 29 ครั้ง