ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ ปี 2565
 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี) โดยการนำของ นางสิริรัชย์ สิงหกุล ผู้อำนวยการ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2565 โดยผลการจัดกิจกรรม มีดังนี้
          - ผลการแข่งขันการเขียนเรียงความ เรื่อง "วิถีชีวิตแห่งลำน้ำมูล" ระดับชั้น ม.1-3
                                 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์ นีละพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวหุ่งฯ
                                 2. เด็กหญิงอารยา คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
                                 3. เด็กหญิงอาริสา รินจันทร์ โรงเรียนบ้านอีหนาฯ
          - ผลการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี หัวข้อประเพณีแข่งเรือ ระดับประถม 
                                 1. เด็กหญิงพรรณวิษา บัวไพร รร.บ้านหัวขัวฯ
                                 2. เด็กหญิงสิริน ศรีราตรี รร.บัวหุ่งฯ
                                 3. เด็กชายณัฐวรรธน์ ห้วยจันทร์ รร.บ้านห้วย
                                 4. เด็กชายธนากร พรมดี รร.บ้านอีหนาฯ
          - ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี เรื่อง "ประเพณีแข่งเรือ" ระดับชั้น ม.1-3
                                1. เด็กหญิงอรวรรณ จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
                                2 .เด็กหญิงภารวี ศุภศร โรงเรียนบ้านอีหนาฯ
                                3. นายจีรวัฒน์ โคตรเจริญ โรงเรียนบ้านบัวหุ่งฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) : (เกณิกา ทองคำดี รายงาน/ภาพ)..........(คลิกชม ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,13:16   อ่าน 16 ครั้ง