ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 96) 16 ธ.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ปี 2565 (อ่าน 119) 09 ธ.ค. 65
ร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ ปี 2565 (อ่าน 68) 06 ธ.ค. 65
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 91) 06 ธ.ค. 65
ร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ (อพวช.) (อ่าน 158) 29 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มฯ (อ่าน 132) 29 พ.ย. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสง่า ลาฤทธิ์ (อ่าน 151) 28 พ.ย. 65
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 (อ่าน 144) 25 พ.ย. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 140) 25 พ.ย. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มฯ (อ่าน 109) 19 พ.ย. 65
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 134) 19 พ.ย. 65
ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน (อ่าน 142) 13 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง 2/2565 (อ่าน 124) 11 พ.ย. 65
ประเพณีลอยกระทง ปี 2565 (อ่าน 116) 08 พ.ย. 65
นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน 2/2565 (อ่าน 146) 02 พ.ย. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อมา ศุภศร (อ่าน 131) 01 พ.ย. 65
เปิดภาคเรียน 2/2565 (อ่าน 125) 01 พ.ย. 65
เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุทกภัย (อ่าน 173) 04 ต.ค. 65
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 148) 04 ต.ค. 65
ร่วมอบรมเสริมพลัง (อ่าน 176) 23 ก.ย. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสวาท บุตรศรี (อ่าน 189) 22 ก.ย. 65
ร่วมงานเกษียณสำราญ วันวานยังหวานอยู่ (อ่าน 173) 22 ก.ย. 65
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (อ่าน 134) 20 ก.ย. 65
ร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างสื่อต้านทุจริต (อ่าน 177) 09 ก.ย. 65
ร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย ครั้งที่ 2 (อ่าน 189) 09 ก.ย. 65
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 173) 06 ก.ย. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาฯร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 164) 05 ก.ย. 65
รับการนิเทศ ติดตาม และการสังเกตชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) (อ่าน 170) 02 ก.ย. 65
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียน ปี 2565 (อ่าน 185) 27 ส.ค. 65
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุริยา แตงหนู (อ่าน 164) 25 ส.ค. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุริยา แตงหนู (อ่าน 153) 24 ส.ค. 65
ร่วมจัดนิทรรศการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 159) 24 ส.ค. 65
ประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 กลุ่มเครือข่ายฯ 9 บัวหุ่งหนองอึ่ง (อ่าน 165) 18 ส.ค. 65
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT (อ่าน 167) 18 ส.ค. 65
พิธีรับตราพระราชทาน (อ่าน 168) 18 ส.ค. 65
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปี 2565 (อ่าน 164) 17 ส.ค. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (อ่าน 164) 16 ส.ค. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 171) 15 ส.ค. 65
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา (อ่าน 154) 15 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 167) 11 ส.ค. 65
รับการติดตามยุวเกษตรน้อย (อ่าน 197) 04 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 181) 30 ก.ค. 65
ร่วมประชุมพิธีรับตราพระราชทาน (อ่าน 175) 27 ก.ค. 65
รับมอบเงินทุนเสมอภาค 1/2565 (อ่าน 183) 27 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน (อ่าน 170) 26 ก.ค. 65
ร่วมโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ปี 2565 (อ่าน 181) 26 ก.ค. 65
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 (อ่าน 122) 23 ก.ค. 65
รับการนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะครูปฐมวัยต่อทักษะสมอง EF (อ่าน 131) 22 ก.ค. 65
การจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน ปี 2565 (อ่าน 117) 22 ก.ค. 65
การคัดกรองการอ่านเขียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ปี 2565 (ครั้งที่ 1) (อ่าน 123) 20 ก.ค. 65