รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
123 หมู่ที่ 5 บ้านบัวหุ่ง   ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทรศัพท์ 045919460 เบอร์แฟกส์ -
Email : bbhschool.1923@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :